บจธ.ร่วมบูรณาการท้องถิ่น พัฒนาพื้นที่ วสช.กลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงฯ เชียงใหม่