บจธ. ส่งเสริมชุมชนผลิตสื่อ เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน

ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ” แก่สมาชิก วสช.ศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ,วสช. โยนกนคร เชียงแสน และวสช.เชียงรายอุ่นไอรักษ์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย โดย สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.