ผลการดำเนินงาน บจธ. งานมอบสิทธิ วสช. ศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์