ผอ.บจธ. เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการสถานีประชาชน เรื่องการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จ.ศรีสะเกษ

ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จ.ศรีสะเกษ
รายการสถานีประชาชน ช่อง ThaiPBS
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561