รายการมองรัฐสภา ประเด็นต่ออายุ บจธ. เพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน

รายการมองรัฐสภา ประเด็นต่ออายุ บจธ. เพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน
ช่องทางการเผยแพร่ : TP CHANNEL
วันที่ออกอากาศ : 13 กุมภาพันธ์ 2562