ลุงป้อม อวยพรปีใหม่ 2565 งาน “บจธ. มอบที่ดินทำกิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”