สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำเรื่องที่ดินทำกิน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ สำนักนายกรัฐมนตรี กาวสู่ปีที่ 90 “นำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”