อบต.รางจรเข้ อยุธยา ร่วมกับ บจธ. เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่ผู้ยากจนในพื้นที่