อยากให้ บจธ. อยู่ช่วยให้คนมีที่อยู่ที่ทำกินตลอดไป (ปิยะวิทย์ บุญถือ)