อุทัย สังเงิน เกษตรกร จ.กำแพงเพชร ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. กรณีจะสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินทำกิน