โอกาสที่ดีที่สุดในชีวิต ประสาน อาวุธ วสช.รวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ จ.สุราษฎร์ธานี