คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 7-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนเพื่อดำเนินการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version [version]
 • Download 103
 • File Size 521.74 KB
 • File Count 1
 • Create Date ธันวาคม 23, 2015
 • Last Updated ธันวาคม 23, 2015

คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 7-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนเพื่อดำเนินการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 6-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้อำนวยการ

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version [version]
 • Download 55
 • File Size 446.31 KB
 • File Count 1
 • Create Date ธันวาคม 23, 2015
 • Last Updated ธันวาคม 23, 2015

คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 6-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้อำนวยการ

คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 5-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ๕ ชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version [version]
 • Download 57
 • File Size 0.00 KB
 • File Count 1
 • Create Date ธันวาคม 23, 2015
 • Last Updated ธันวาคม 23, 2015

คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 5-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ๕ ชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี

คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 4-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายการถือครองที่ดินและวิธีการใช้ประโยชน์ที่ดิน

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version [version]
 • Download 9
 • File Size 0.00 KB
 • File Count 1
 • Create Date ธันวาคม 23, 2015
 • Last Updated ธันวาคม 23, 2015

คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 4-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายการถือครองที่ดินและวิธีการใช้ประโยชน์ที่ดิน

คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 3-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version [version]
 • Download 65
 • File Size 289.27 KB
 • File Count 1
 • Create Date ธันวาคม 23, 2015
 • Last Updated ธันวาคม 23, 2015

คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 3-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 2-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดิน พ.ศ. …

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version [version]
 • Download 56
 • File Size 494.60 KB
 • File Count 1
 • Create Date ธันวาคม 23, 2015
 • Last Updated ธันวาคม 23, 2015

คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 2-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดิน พ.ศ. …

Copyright © 2019 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน). All rights reserved.