รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘)

  • Version 1.0.0
  • Download 60
  • File Size 180.83 KB
  • File Count 1
  • Create Date ธันวาคม 1, 2015
  • Last Updated ธันวาคม 23, 2015

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘)