รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๘,๙ และ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

  • Version 1.0.0
  • Download 15
  • File Size 164.59 KB
  • File Count 1
  • Create Date ธันวาคม 23, 2015
  • Last Updated ธันวาคม 23, 2015

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๘,๙ และ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)