รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

  • Version 1.0.0
  • Download 23
  • File Size 175.34 KB
  • File Count 1
  • Create Date ธันวาคม 26, 2015
  • Last Updated ธันวาคม 26, 2015

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)