รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙)

  • Version 1.0.0
  • Download 27
  • File Size 177.38 KB
  • File Count 1
  • Create Date มกราคม 27, 2016
  • Last Updated มกราคม 27, 2016

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙)