รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๓ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

  • Version
  • Download 4
  • File Size 855.64 KB
  • File Count 1
  • Create Date มิถุนายน 12, 2018
  • Last Updated มิถุนายน 12, 2018

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๓ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)