รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๓ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

  • Version
  • Download 3
  • File Size 609.14 KB
  • File Count 1
  • Create Date มิถุนายน 12, 2018
  • Last Updated มิถุนายน 12, 2018

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๓ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)