เกษตรกร จ.พิจิตร เข้าขอคำปรึกษา บจธ.

  

 

   

เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. บจธ. ให้คำปรึกษาและแนะนำ
แนวทางแก้ไขปัญหา กรณีเกษตรกรและผู้ยากจน หมู่บ้านห้วยยาว ม.4 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร ถูกฟ้องร้องและที่ดิน
กำลังจะถูกขายทอดตลาด โดยเบื้องต้น บจธ. ได้รับเรื่องเพื่อมาพิจารณาตามเงื่อนไขการช่วยเหลือของ บจธ. ต่อไป