ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที่

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะทำงานโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที่ เดินทางไป อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

สัมมนาการวิเคราะห์ออกแบบการให้บริการข้อมูลและการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. พร้อมคณะที่ปรึกษา และเจ

Read more

บจธ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญติธนาคารที่ดิน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  พร้อมที่ปรึกษาและผู้อำนวยการกองกฏหมาย เข้าร่วมการประชุมเพ

Read more

บจธ. เปิดศูนย์ข้อมูลด้านสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

การเริ่มต้นของ ศูนย์ข้อมูลด้านสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ก้าวแรกของศูนย์ฯ เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรและสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินในโครงกา

Read more

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ….

วัตถุประสงค์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. เพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน

Read more

ทีมโฆษกกลาโหมเผย คสช.วาง 4 มาตรการแก้ปัญหาถือครองที่ดิน เผยรับฟังความเห็นประชาชน หนุนร่างกฎหมายธนาคารที่ดิน เชื่อเป็นประโยชน์-ได้รับความเป็นธรรม

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏ

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร และการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บจธ. ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร และการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่

Read more

โครงการอบรม “เศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของคนไทย”

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ บจธ. ได้จัดการอบรม บรรยายสรุป ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของคนไทย” โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี วีระศักดิ

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ งาน โครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสหกรณ์การเกษตรเพชรน้ำหนึ่ง

บจธ. น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโครงการจัดกิจกรรมพาคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน คณะที่ปรึกษ

Read more
Page 12 of 18« First...246...1011121314...18...Last »